Sosyal Medyada Biz

Şuanda Sitemizde 5 Kategoride Toplam 17 Ürün Bulunmaktadır.

Îmânın Rükünleri
resim
resim
resim resim resim

Îmânın Rükünleri

Ana Sayfa » Abdullâh Saîd el-Müderris » Îmânın Rükünleri
Fiyat : 12 7 TL
Adet :
Kitabın Adı Îmânın Rükünleri
Yazar Abdullâh Saîd  el-Müderris
Yayın Tarihi 2016
Baskı Sayısı 2. Baskı
Dil Türkçe
Sayfa Sayısı 112
Cilt Tipi Karton Kapak
Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
Boyut 13.5 x 21 cm
 

MUKADDİME

Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm O’nun kulu ve Rasûlü’dür. 

“Ey îmân edenler! Allâh’tan korkulması gerektiği gibi korkun ve sizler ancak Müslümanlar olarak ölün!” (Âli İmrân: 3/102)

“Ey insânlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allâh’tan ve akrabalık haklarına riâyetsizlikten sakının! Şüphesiz Allâh sizin üzerinize gözetleyicidir.” (Nisâ: 4/1)

“Ey îmân edenler! Allâh’tan sakının ve sözün en doğrusunu söyleyin ki Allâh, amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab: 33/70-71)

Bundan sonra: Muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allâh’ın kelâmı, yolların en hayırlısı ise Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dîne sokulan her şey bid’ât, her bid’ât dalâlet, her dalâlet ise ateştedir.

Sahîh yani Allâh’u Teâlâ’nın kabul edeceği îmân, O’nun inanç esasları olarak bildirdiği tüm şeylere inanmakla ve gerektirdiklerini de yerine getirmekle gerçekleşir. Hiçbir kimse bunlara inanmadan ve gerektirdiklerini de yerine getirmeden Müslüman olamaz. İnanç esasları tamâm olmadan ve onları bozacak şeylerden de teberri etmeden, namaz ve oruç gibi İslâm’ın şiarlarından olan ibâdetleri yerine getirmek yahut alkol ve kumar gibi herkesin bildiği haramlardan da sakınmak yeterli değildir. Zîrâ ibâdetler, sahîh bir îmân olmadan kabul edilmez.

Îmânın temeli olan inanç esasları Allâh’a, meleklerine, kitâblarına, rasûllerine, âhiret gününe ve kadere inanmak olarak altı tanedir. Bu inanç esaslarına topluca “îmânın rükünleri” denir. İnanca dair olan diğer şeyler, bu altı esasa dayanır. Îmânın kabul olması onların tamâm olmasına bağlıdır. Bu rükünlerden biri eksik olduğunda yahut onlardan birini bozacak bir şey bulunduğunda ise îmân sahîh olmaz. Sâhibi Müslüman ismini alamaz. Bu sebeble bu rükünlerin sahîh olarak teşekkül etmesi, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya îmân üzere kavuşmak isteyen bir kimse için her şeyden daha önemli ve önceliklidir. 

İlim tedrisinde özellikle de îmâna dair bilgiler öğrenilirken ve öğretilirken dikkat edilmesi gerekli olan şey ise, öğrenim ve öğretim usûlünün selefin menheci üzere olmasıdır. Çünkü selef, övülmüş ve tâkib edilmeleri istenmiş olan kimselerdir. Onların hak ve hakîkatlere ulaştıran nurlu menheci ise şu beş maddede toplanır:  

1. Hakka teslim olarak öncelikle icmâlen sonra da tafsilen öğrenmek ve öğretmek.

2. Kur’ân-ı Kerîm’den ve Sünnet-i Seniyye’den delîlleri ortaya koymak. 

3. İcmâyı kabul ederek yüksek anlayış sâhiblerinin görüşlerine itimat etmek.  

4. Gereksiz ve netice doğurmayan ihtilaflara asla girmemek.

5. Bid’ât ehlini ve onların lafızlarını terk etmek.

Evet, zikredilen bu beş madde, ilim adına yol alan herkes için kabul edilmesi ve asla terk edilmemesi gerekli olan asılları ifâde etmektedir. Zîrâ muvaffakiyet ve kurtuluş isteyen kimselerin yapacağı şey, muvaffak olmuş ve kurtulmuş kimselerin yolunu tâkib etmektir…  

İmâm Evzâî rahîmehullâh şöyle demiştir: “İnsânlar seni red etseler bile sen selefin izinden gitmelisin. Sözleriyle sana süsleseler bile insânların görüşlerinden uzak dur. Böyle yaparsan doğru bir yol üzerinde iken mes’ele açıklığa kavuşur.” 

İmâm Mâlik rahîmehullâh ise şöyle demiştir: “Bu ümmetin başı ne ile kurtulmuş ise sonu da ancak onunla kurtulacaktır. O gün dîn olmayan hiçbir şey bugün de dîn olamaz.”

Elinizde bulunan bu kitâb da, selefin zikredilen bu kaideleri ışığında îmânın altı rüknünü Kur’ân’dan ve Sünnet’ten delîllerle özlü bir şekilde ortaya koymaktadır. Rabbimizden benim ve siz okuyucular için bu kitâbı hayırlı ve bereketli kılmasını diliyorum.  

Şunu da hemen belirtmek istiyorum ki, Allâh’ın Kitâbı haricindeki her kitâb eksik ve hatâlıdır. “Îmân Rükünleri” adlı bu kitâbtaki doğrular İslâm’ın doğrularıdır. Eksikler ve hatâlar ise benden ve şeytândandır. Tüm hatâlarımdan, her hâlukârda tevbe ediyor ve Rabbim’den âcizane olarak ortaya koyduğum gayretten ötürü beni ve ehlimi bağışlamasını niyâz ediyorum. 

Yardım ve başarı, izzet ve şeref Allâh’tandır. 

Abdullâh Saîd el-Müderris.

Benzer Ürünler